Diensten van Advieskantoor Enniroc

83590515

Advieskantoor Enniroc levert zowel diensten voor ondernemers als  particulieren.

Vanaf 1 maart kan er weer aangifte inkomstenbelasting 2017 gedaan worden.

Hier kunt u de checklist voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 downloaden en alvast invullen:

Checklist ib 2017 

Voorkom dat je belastingrente betaalt over belastingaanslagen inkomsten- of vennootschapsbelasting 2017. Je doet dit door de aangifte vóór 1 april 2018 in te dienen. Is het niet mogelijk om vóór 1 april 2018 de aangifte in te dienen? Laat dan vóór 1 mei 2018 een voorlopige aanslag aanvragen.

In die gevallen mag de belastingdienst geen belastingrente berekenen tot het in de aangifte of aanvraag voorlopige aanslag berekende bedrag. Tijdige actie loont. De belastingrente bedraagt op dit moment namelijk voor de inkomstenbelasting 4%. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente zalfs 8%.

Is de aangifte niet vóór 1 april 2018 ingediend én is ook geen voorlopige aanslag aangevraagd vóór 1 mei 2018? Dan kan de Belastingdienst beastingrente in rekening brengen vanaf 1 juli 2018.

De website van de Belastingdienst geeft op dit moment van de advieskans een soepeler beleid voor de inkomstenbelasting weer. Als de aangifte inkomstenbelasting 2017 vóór 1 mei 2018 is ingediend, berekent de Belastingdienst  geen belastingrente volgens de website.

 

Administratieve en fiscale diensten voor ZZP’ers

De laatste jaren is het zelfstandig ondernemerschap erg in trek. We begeleiden jaarlijks diverse zzp’ers in uiteenlopende sectoren met het voeren van hun administratie en de verplichte wettelijke zaken zoals aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting.
Sluit u zich bij ons aan, dan bent u zeker van deskundige afhandeling van uw fiscale verplichtingen en kunt u zich richten op waar u goed in bent.

Wij regelen uw administratie en belastingzaken en geven u waar nodig fiscaal advies.

 

Zit u met uw administratie in uw maag?

Ik doe het graag!

 

Boekhouder voor zzp’er en freelancer

Bij Advieskantoor Enniroc staat kwaliteit en onafhankelijkheid centraal.
Een medewerker van Advieskantoor Enniroc heeft een opleiding fiscaal adviseur op hbo-niveau en krijgt jaar in jaar uit permanente scholing. Een RB-geschoolde fiscaal adviseur kan u op alle belastingonderwerpen van dienst zijn.
Wenst u als zzp’er aan de slag te gaan, dan kunnen wij u van dienst zijn bij het adviseren over ondernemingsvorm. U kunt ons ook inhuren voor het opstellen van een ondernemingsplan of liquiditeitsprognose. Deze documenten zijn veelal benodigd bij het aanvragen van een subsidie of lening. Ook krijgt u hierdoor direct inzicht in de geldstromen binnen uw toekomstige onderneming.
Wij zullen u als startende of bestaande zzp’er op weg helpen met uw administratie. Ook zullen we u informeren over aftrekposten en voordeelregelingen voor uw onderneming.

Wanneer heeft u een accountant nodig?

Een accountant is een persoon die jaarrekeningen controleert en opstelt. De term accountant is een wettelijk beschermde titel.
U heeft als ondernemer van een natuurlijk persoon zoals bijvoorbeeld: een eenmanszaak, v.o.f. (vennootschap onder firma) of maatschap niet verplicht een accountant nodig voor uw reguliere administratie of jaarrekening.
Als bestuurder van een rechtspersoon zoals bijvoorbeeld: een BV, NV, stichting, vereniging of coöperatie heeft u voor de Nederlandse wetgeving alleen een accountantsverklaring nodig als u aan twee van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • de waarde van de activa van uw bedrijf minus de herwaarderingsreserve en de minus de reserve deelnemingen hoger zijn dan 4.400.000 euro en
  • de omzet bedraagt meer dan 8.800.000 euro en
  • U heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

U bent van harte welkom bij Advieskantoor Enniroc

 

174970449

Vind je deze informatie interessant? Deel het!