Particulieren

Aangifte dient te worden gedaan als je verwacht dat je bij moet betalen of geld terug krijgt van de Belastingdienst. In de volgende situaties kan een particulier bijvoorbeeld een aangifte doen:

Aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar 2017

Indien u aangifte moet doen, dan dient dit voor inkomstenbelasting 2017 vóór 1 mei 2018 in te dienen. Maar als u er zeker van wilt zijn dat het vóór 1 juli door de Belastingdienst wordt afgehandeld, dan dient u dit vóór 1 april 2018 in te dienen.

Aanleiding voor het doen van aangifte kunnen o.a. zijn:

–          meerdere werkgevers,
–          eigen woning,
–          aankoop woning,
–          verkoop woning,
–          lijfrente-aftrek,
–          afkoop lijfrente,
–          betalen of ontvangen van alimentatie,
–          ex-partner blijft in de woning wonen,
–          uitgaven levensonderhoud kinderen,
–          onroerende zaken,
–          meer spaargeld dan 25.000 euro (alleenstaand) of 50.000 euro (echtpaar),
–          schulden,
–          specifieke zorgkosten, zoals diëten etc.

De regels voor allerlei fiscale aftrekposten wijzigen vaak, waardoor hulp van een fiscale dienstverlener nodig kan zijn.

Indien u alleenstaand bent, dan betreft het een alleenstaande aangifte.

Indien u een fiscale partner heeft, dan kan het in uw voordeel zijn om met zijn tweeën aangifte te doen, aangifte fiscale partners. Door de mogelijkheden, die de Belastingdienst biedt om aftrekposten te verdelen, kan het voordeliger uitpakken om samen aangifte te doen; ook al heeft uw partner geen inkomen. Ook kunt u met zijn tweeën gebruik maken van eventuele dubbele vrijstellingen.

Aangifte inkomstenbelasting afgelopen 5 jaren

Indien de voorgaande 5 jaren geen (correcte) aangifte is gedaan, dan kunt u alsnog een aangifte inkomstenbelasting voorgaande jaren doen. Ook al is de aangifte gedaan, maar niet correct, dan kunt u het overnieuw doen. Vaak moet er een begeleidend schrijven mee, die Advieskantoor Enniroc voor u kan verzorgen.
In 2018 kunt u nog aangifte doen voor de jaren 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013.

Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting u moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Indien u het bedrag van de voorlopige aanslag wilt wijzigen of stopzetten, dan kan Advieskantoor Enniroc dit voor u verzorgen.

Middeling van sterk wisselende inkomen

Indien u een reeks van 3 aaneengesloten jaren schommelende inkomsten hebt gehad, dan kunt u middeling het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekenen. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf. Hierdoor is het mogelijk dat u extra teruggaaf ontvangt.
Indien u in de afgelopen jaren bent gestopt met werken of bent u in de afgelopen jaren minder gaan werken, of hebt u een gouden handdruk ontvangen, of hebt u om een andere reden een wisselende inkomen gehad, dan kunt u een middeling aanvragen. Dit kan leiden tot een flinke teruggaaf.

Toeslagen

Indien u een in aanmerking komt voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget, dan kan Advieskantoor Enniroc het voor u aanvragen. Indien uw inkomen is gewijzigd, dan kan advieskantoor Enniroc de wijziging voor u verzorgen.

Relatie en familie

Gaat u trouwen of samenwonen? Of hebt u een geregistreerd partnerschap? Of gaat u uit elkaar? Dit heeft gevolgen voor de berekening van uw belastingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk of u een fiscale partner hebt. Advieskantoor Enniroc kan de fiscale gevolgen voor u berekenen.

Wilt u schenken aan uw familie of heeft u onroerend goed of geld geërfd?
Of is uw partner overleden? Deze aangifte moet uiterlijk op 1 april na het jaar van overlijden gedaan zijn. Ook dan kan advieskantoor Enniroc u van dienst zijn.

Uitstel aanvragen

Mocht u in een drukke periode zitten, dan kan er een uitstel worden aangevraagd.

Overig Fiscaal advies

Er zijn ook andere gebieden waarmee Advieskantoor Enniroc u van dienst zijn. Mocht u niet veel pensioen hebben opgebouwd en bent u benieuwd of er fiscale ruimte over is om lijfrente bij te kopen, dan kunnen we dit voor u berekenen. Hebt u andere fiscale vragen? Neem gerust contact met ons op.

Vind je deze informatie interessant? Deel het!